Κονσόλες & Σεκρετέρ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

50-193-006

Κονσόλα ξύλινη με καθρέπτη Y79x90x40cm

50-194-002

Κονσόλα ξύλινη με 2 συρτάρια Y75x90x33cm

50-194-003

Κονσόλα ξύλινη με 3 συρτάρια Y75x60x33cm

50-194-012

Κονσόλα ξύλινη με 2 συρτάρια Y75x90x33cm

50-194-013

Κονσόλα ξύλινη με 3 συρτάρια Y75x60x33cm

50-194-022

Κονσόλα ξύλινη με 2 συρτάρια Y72x72x35cm

50-194-032

Κονσόλα ξύλινη με 2 συρτάρια Y72x72x35cm